ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CRISAN
 
comuna Crisan, judetul Tulcea; tel: 0240547057; fax: 0240547026; e-mail: primariacrisan@gmail.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Crisan: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Anexa 1 la PHCL privind stabilirea taxelor de autorizare pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” pe raza de competenţă a comunei Crişan, pentru anul 2014 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139206960011-02-2014
2 Anexa 2 la PHCL privind stabilirea taxelor de autorizare pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” pe raza de competenţă a comunei Crişan, pentru anul 2014 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139206960011-02-2014
3 Anexa 3 la PHCL privind stabilirea taxelor de autorizare pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” pe raza de competenţă a comunei Crişan, pentru anul 2014 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139206960011-02-2014
4 Proiect de Hotarare privind stabilirea taxelor de autorizare pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” pe raza de competenţă a comunei Crişan, pentru anul 2014 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139206960011-02-2014
5 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului anual de executie al bugetului comunei Crisan pe anul 2013 2014 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139509360018-03-2014
6 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Crisan pe anul 2014 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139716360011-04-2014
7 Anexe la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Crisan pe anul 2014 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139716360011-04-2014
8 Proiect de hotarare privind aprobarea limitelor administrativ- teritoriale intre UAT Crisan si UAT Pardina 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139716360011-04-2014
9 Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor de autorizare pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” pe raza de competenţă a comunei Crişan, pentru anul 2015 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141747120002-12-2014
10 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141703920027-11-2014
11 Anexa nr.1 la PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141703920027-11-2014
12 Anexa nr.2 la PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141703920027-11-2014
13 Anexa nr.3 la PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141703920027-11-2014
14 Anexa nr.4 la PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141703920027-11-2014
15 Anexa nr.5 la PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141703920027-11-2014
16 Anexa nr.6 la PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141703920027-11-2014
17 Anexa nr.7 la PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141703920027-11-2014
18 Anexa nr.8 la PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141703920027-11-2014
19 Anexa nr.9 la PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141703920027-11-2014
20 Anexa nr.10 la PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141703920027-11-2014
21 Anexa nr.11 la PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141703920027-11-2014
22 Anexa nr.12 la PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141703920027-11-2014
23 Anexa nr.13 la PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141703920027-11-2014
24 Anexa nr.14 la PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141703920027-11-2014
25 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Lotizare teren pentru tineri – Mila 23”, comuna Crisan, jud. Tulcea si a Regulamentului Local de Urbanism aferent 2015 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143137800012-05-2015
26 Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii in sase loturi a terenului intravilan in suprafata de 3.677 mp, domeniul privat al comunei Crisan, identificat in Tarla 5, Parcela 216, nr. cadastral 30495 – localitatea Crisan 2015 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143198280019-05-2015
27 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan 2015 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143206920020-05-2015
28 Anexe -Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan 2015 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143206920020-05-2015
29 Proiect de hotarare privind aprobarea “PUZ zona intravilan, sat Crisan – comuna Crisan, NC286, NC 287, NC 494, NC 495 – Canal Caraorman” si a Regulamentului Local de Urbanism aferent 2015 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143440200016-06-2015
30 PLAN PUZ FINAL - SC WELA SRL 2015 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143440200016-06-2015
31 Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Comunei Crisan prin Consiliul local al comunei Crisan, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Dezvoltarea durabila a serviciului de apa si canalizare din judetul Tulcea” 2015 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143517960025-06-2015
32 PHCL privind interzicerea circulatiei vehiculelor si autovehiculelor pe strada Principala din localitatea Crisan 2015 8 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143924040011-08-2015
33 ANUNT PUBLIC 2015 8 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143924040011-08-2015
34 Referat Aprobare - interzicere circulatie 2015 8 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143924040011-08-2015
35 PROIECT DE HOTARARE privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea , ca in numele si pentru UAT comuna Crisan sa procedeze la delegarea gestiunii si la incheierea contractelor pentru serviciile din componenta proiectului „Sistem de Manageme 2015 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144191880011-09-2015
36 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 in comuna Crisan, 2015 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144554760023-10-2015
37 Anexe proiect de hotarare taxe si impozite 2016 2015 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144554760023-10-2015
38 Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unui imobil-constructie din domeniul public al comunei Crisan in domeniul privat al comunei Crisan si desfiintarea prin demolare a acestuia 2015 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144554760023-10-2015
39 Proiect de hotarare privind aprobarea planului propriu de actiune pe timpul iernii 2015-2016 2015 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144554760023-10-2015
40 PHCL privind interzicerea circulatiei vehiculelor si autovehiculelor pe strada Principala din localitatea Crisan 2015 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144736560013-11-2015
41 PHCL privind aprobarea dezmembrarii unor terenuri-platforma, aflate in domeniul public 2015 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144736560013-11-2015
42 PHCL privind modificarea anexei nr.4 la HCL Crisan nr.49/28.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 in comuna Crisan, judetul Tulcea 2015 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144736560013-11-2015
43 PHCL privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015 2015 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144736560013-11-2015
44 ANEXE PHCL privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015 2015 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144736560013-11-2015
45 PHCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa si Canal Crisan SRL 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145047600019-12-2015
46 ANEXE PHCL SC APA SI CANAL CRISAN SRL 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145047600019-12-2015
47 PHCL privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145047600019-12-2015
48 ANEXE PHCL privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145047600019-12-2015
49 PHCL privind includerea în teritoriul eligibil al Asociatiei ”Grup Local Pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii” 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145047600019-12-2015
50 PHCL privind aprobarea finalizarii implementarii proiectului “Reabilitare alei pietonale si strazi, modernizare centru civic Mila 23” derulat prin POP 2007-2013, pana cel mai tarziu la 26.06.2016, din surse proprii de finantare 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145047600019-12-2015
51 PHCL privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2016 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145047600019-12-2015
52 PHCL privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Crisan, judetul Tulcea 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145047600019-12-2015
53 PHCL privind rectificarea bugetului local al comunei Crisan pe anul 2015 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145047600019-12-2015
54 ANEXE PHCL privind rectificarea bugetului local al comunei Crisan pe anul 2015 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145047600019-12-2015
55 PHCL Privind stabilirea taxelor de autorizare pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” pe raza de competenţă a comunei Crişan, pentru anul 2016 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145047600019-12-2015
56 PHCL BUGET LOCAL 2016 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145367280025-01-2016
57 PHCL BUGET CREDITE INTERNE 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145367280025-01-2016
58 PHCL DEZMEMBRARE LOTURI 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145367280025-01-2016
59 PHCL FUNCTIONARE RETEA SCOLARA 2016-2017 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145367280025-01-2016
60 PHCL PLAN DE ACTIUNI VMG 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145367280025-01-2016
61 PHCL RAPORT ASISTENTI PERSONALI SEM. II 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145367280025-01-2016
62 ANEXE PHCL BUGET 2016 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145393200028-01-2016
63 PHCL trecere terenuri din domeniul privat in domeniul public de interes local 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145393200028-01-2016
64 PHCL TAXE SI IMPOZITE 2017 2016 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 148140720011-12-2016
65 ANEXE PHCL TAXE SI IMPOZITE 2017 2016 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 148140720011-12-2016
66 PHCL PUZ Construire pensiune agroturistica SC Intercambio SRL 2017 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149272200021-04-2017
67 PHCL solicitare preluare platforma Crisan 2017 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149272200021-04-2017
68 PHCL REGULAMENT VANZARE BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI CRISAN 2017 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150326280021-08-2017
69 PHCL TAXE SI IMPOZITE 2018 2017 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150533640014-09-2017
70 ANEXE PHCL TAXE SI IMPOZITE 2018 2017 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150533640014-09-2017
71 PHCL NUMAR ASISTENTI PERSONALI 2018 2017 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150533640014-09-2017
72 PHCL PUZ COMUNITATE RUSI-LIPOVENI 2017 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150654600028-09-2017
73 PHCL ACORD SC NEWECO STUF SRL 2017 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150663240029-09-2017
74 PHCL CONT EXECUTIE TRIMESTRUL III - 2018 2017 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150836040019-10-2017
75 PHCL STABILIRE NUMAR SI CUANTUM BURSE DE AJUTOR SOCIAL 2017 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151069680015-11-2017
76 PHCL DECONT CADRU DIDACTIC 2017 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151069680015-11-2017
77 PHCL RECTIFICARE BUGET 2017 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151078320016-11-2017
78 ANEXE PHCL RECTIFICARE BUGET 2017 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151078320016-11-2017
79 PHCL ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 2017 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151259760007-12-2017
80 PHCL RECTIFICARE DE BUGET 2017 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151259760007-12-2017
81 ANEXE PHCL RECTIFICARE DE BUGET 2017 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151259760007-12-2017
82 PHCL ORGANIZARE RETEA SCOLARA 2018-2019 2018 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151069680015-11-2017
83 PHCL aprobarea asigurarii finantarii obiectivului de investitie “Construire si dotare sediu primarie, localitatea Crisan, comuna Crisan, judetul Tulcea” 2018 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151190640029-11-2017
84 PHCLaprobarea platii cotizatiei aferente anului 2017 catre Asociatia „Grupul de Actiune Locala Oamenii Deltei” 2018 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151259760007-12-2017
85 PHCL privind activitatea asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav 2018 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151605360016-01-2018
86 PHCL privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018 2018 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151605360016-01-2018
87 PHCL avizarea documentatiei in vederea demararii procedurilor de licitatie publica pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Tulcea, inclusiv operarea statiilor de transfer/sortare de la Macin si Delta Duna 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151665840023-01-2018
88 SECTIUNEA I -II-IV- FISA DE DATE, CAIET DE SARCINI, MODEL CONTRACT 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151665840023-01-2018
89 SECTIUNEA III - FORMULARE 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151665840023-01-2018
90 PHCL aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare destinatie constructie existenta locuinta in pensiune agroturistica” si a Regulamentului Local de Urbanism aferent 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151665840023-01-2018
91 PHCL UTILIZARE EXCEDENT BUGETAR 2018 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151510320005-01-2018
92 PHCL BUGET LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 2018 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151544880009-01-2018
93 PHCL BUGET CREDITE INTERNE 2018 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151570800012-01-2018
94 PHCL INCHIRIERE PRIN ATRIBUIRE DIRECTA PASUNE 2018 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151752240002-02-2018
95 ANEXA 1 PHCL INCHIRIERE PASUNE 2018 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151752240002-02-2018
96 ANEXA 2 PHCL DOCUMENTATIE ATRIBUIRE PASUNE 2018 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151752240002-02-2018
97 ANEXA 3 PHCL 2018 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151752240002-02-2018
98 PLANURI PARCELARE PASUNE 2018 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151752240002-02-2018
99 PHCL CONT ANUAL EXECUTIE 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152037360007-03-2018
100 PUZ "CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN" MILA 23 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152106480015-03-2018
101 RECTIFICARE BUGET LOCAL 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152227080029-03-2018
102 ANEXE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152227080029-03-2018
103 CONT EXECUTIE TRIMESTRUL I / 2018 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152270280003-04-2018
104 PHCL privind inventarierea in domeniul privat al comunei Crisan a terenurilor in suprafata totala de 4 ha, situate in tarla 12, parcela A 492/2, tarla 34, parcela A 238 intravilan – sat Crisan si tarla 12, parcela A 492/3 extravilan – sat Crisan 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152270280003-04-2018
105 PHCL privind inventarierea in domeniul privat al comunei Crisan a terenului in suprafata de 706 mp, situat in tarla 3, parcela Cc 115, intravilan – sat Mila 23 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152270280003-04-2018
106 PHCL privind aprobarea Actului aditional nr.2 la contractul de concesiune nr.211/08.03.2002 incheiat intre Consiliul Local Crisan - in calitate de concedent si Romtelecom S.A. (actual Telekom Romania Communications S.A.) – in calitate de concesionar 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
107 PHCL privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor pe raza administrativ-teritorială Comuna Crisan, județul Tulcea 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
108 PHCL privind incetarea prin renuntare a contractului de inchiriere 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
109 PHCL privind incetarea prin renuntare a contractului de inchiriere 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
110 PHCL privind incetarea prin renuntare a contractului de inchiriere 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
111 PHCL privind incetarea prin renuntare a contractului de inchiriere 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
112 PHCL privind incetarea prin renuntare a contractului de inchiriere 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
113 PHCL privind incetarea prin renuntare a contractului de inchiriere 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
114 PHCL privind incetarea prin renuntare a contractului de inchiriere 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
115 PHCL privind incetarea prin renuntare a contractului de inchiriere 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
116 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
117 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
118 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
119 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
120 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
121 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
122 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
123 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
124 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
125 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
126 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
127 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
128 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
129 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
130 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
131 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
132 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
133 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
134 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
135 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
136 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
137 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
138 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
139 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
140 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
141 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
142 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
143 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
144 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
145 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
146 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
147 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
148 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
149 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
150 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
151 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
152 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
153 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
154 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
155 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
156 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
157 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
158 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
159 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
160 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
161 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
162 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
163 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
164 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
165 PHCL privind vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152598600011-05-2018
166 PHCL aprobare PUZ 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152892360014-06-2018
167 PHCL aprobare PUZ 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152901000015-06-2018
168 PHCL regulament privind concesionarea domeniului privat 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 154655280004-01-2019
169 PHCL munca in folosul comunitatii 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 154655280004-01-2019
170 Anexa munca in folosul comunitatii 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 154655280004-01-2019
171 PHCL inventar domeniul public 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 154940400006-02-2019
172 anexa PHCL 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 154940400006-02-2019
173 PHCL actualizare deviz general si indicatori economici DC7 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 154949040007-02-2019
174 PHCL inchiriere prin atribuire directa pasune comuna Crisan 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 154983600011-02-2019
175 PHCL CONSTITUIRE SUPERFICIE IN FAVOAREA TELEKOM 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155121840027-02-2019
176 PHCL -Calendarul activitatilor culturale, traditionale, sportive, sociale si de tineret din anul 2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155165040004-03-2019
177 Anexa PHCL -Calendarul activitatilor culturale, traditionale, sportive, sociale si de tineret din anul 2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155165040004-03-2019
178 PHCL BUGET LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155286000018-03-2019
179 Anexe PHCL buget 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155286000018-03-2019
180 PHCL BUGET CREDITE INTERNE 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155286000018-03-2019
181 PHCL UTILIZARE EXCEDENT 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155294640019-03-2019
182 PHCL PUZ - MILA 23 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155372400028-03-2019
183 REFERAT - PUZ 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155372400028-03-2019
184 RAPORT PUZ 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155372400028-03-2019
185 PHCL TRECERE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT SI DESFIINTARE 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155467080008-04-2019
186 PHCL CONCESIONARE PRIN LICITATIE PUBLICA 926 MP 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155484360010-04-2019
187 PHCL CONT ANUAL EXECUTIE 2018 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155613960025-04-2019
188 PHCL CONT EXECUTIE TRIM. I 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155709000006-05-2019
189 PHCL RECTIFICARE BUGET 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155795400016-05-2019
190 ANEXE PHCL RECTIFICARE 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155795400016-05-2019
191 PROIECT DE HOTARARE - taxe si impozite anul 2020 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157013640004-10-2019
192 proiect de hotarare UTILIZARE EXCEDENT 2020 01 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157843440008-01-2020
193 proiect de hotarare BUGET LOCAL 2020 01 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157852080009-01-2020
194 proiect de hotarare SARBATOAREA BORSULUI DE PESTE 2020 01 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157903920015-01-2020
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Crisan - Toate drepturile rezervate